Запреты и права рыбаков.

Весенний запрет на ловлю рыбы.Ограничения способов лова в вашем районе. Права рыбаков и рыбохраны.

Отзывов (38)

 1. artem:

  Кто знает делитесь информацией. Это очень важно знать, что бы потом небыло проблем с законом, а так же избежать «развода».

 2. roman:

  Ну мне с моими снастями в любое время года запрет…

 3. aleksand:

  В газетке рыбак-рыбака раньше писали про это,районы ограничения др.

 4. dmitrij:

  Статья 4. Любительское и спортивное рыболовство

  1. Любительское и спортивное рыболовство осуществляется гражданами на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
  2. Любительское и спортивное рыболовство может осуществляться как с условием возвращения добытых (выловленных) водных биоресурсов в среду их обитания, так и без этого условия.
  3. Любительское и спортивное рыболовство в прудах, обводненных карьерах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, осуществляется с согласия их собственников.
  4. Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках осуществляется с согласия пользователей рыбопромысловыми участками.
  5. Водные биоресурсы, находящиеся в собственности Брянской области, предоставляются в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием услуг гражданам, осуществляющим любительское и спортивное рыболовство (организации любительского и спортивного рыболовства), на основании договоров.
  Договор о предоставлении рыбопромыслового участка заключается в соответствии с федеральным законодательством.
  6. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства распределяются между пользователями водными биоресурсами уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области в сфере рыболовства и рыбохозяйственной деятельности.

 5. artem:

  Правила
  любительського і спортивного рибальства

  Правила любительського і спортивного рибальства (далі -
  Правила рибальства) розроблені відповідно до Закону України “Про
  тваринний світ” ( 3041-12 ) та Порядку здійснення любительського і
  спортивного рибальства, затвердженого постановою Кабінету
  Міністрів України від 18 липня 1998 р. N 1126 ( 1126-98-п ), і
  регламентують норми лову (добування), заборонені місця, терміни
  заборони лову (добування) водних живих ресурсів, мінімальний
  розмір риб та інших водних живих ресурсів, умови проведення
  спортивних змагань з рибальства і підводного полювання, район дії,
  дозволені та заборонені знаряддя і способи лову та інше.

  Загальні положення

  3.1. Любительський і спортивний лов риби і водних
  безхребетних для власних потреб дозволяється всім громадянам
  України, іноземцям, а також особам без громадянства у всіх
  водоймах України, за винятком вилову у водоймах
  природно-заповідного фонду, ставкових та інших риборозплідних
  господарствах, водоймах, спеціальне використання яких обмежене
  (питні, технічні, лікувальні та інші), водоймах, де лов або
  добування (далі — лов) заборонені цими Правилами рибальства.
  3.2. Любительське і спортивне рибальство (далі — любительське
  рибальство) на водоймах загального користування здійснюється
  безоплатно та без надання спеціальних дозволів.
  3.3. Любительське рибальство на окремих водоймах або їх
  ділянках (далі — водойми) в місцях концентрації (скупчення) риб,
  водних безхребетних здійснюється на засадах їх спеціального
  використання за спеціальними дозволами органів рибоохорони.
  3.4. Водойми та умови використання водних живих ресурсів для
  любительського рибальства визначаються органами рибоохорони
  на підставі науково-біологічних обгрунтувань. ( Абзац перший
  пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики
  N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )
  На окремих водоймах, де науково-дослідні організації не
  проводять дослідження, обгрунтовані пропозиції щодо визначення
  водойм для любительського рибальства вносяться іхтіологічними
  службами органів рибоохорони.
  3.5. Дозволи на право здійснення любительського рибальства на
  засадах спеціального використання водних живих ресурсів видаються
  органами рибоохорони.
  3.6. За видачу дозволів справляється плата, розмір якої
  встановлюється Укрдержрибгоспом за узгодженням з Мінфіном.
  ( Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики
  N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )
  3.7. Нормативи плати за вилов риби в порядку здійснення
  спеціального використання водних живих ресурсів встановлюються
  Кабінетом Міністрів України.
  3.8. Водойми можна надавати в установленому законодавством
  порядку громадським організаціям для здійснення любительського
  рибальства на договірних засадах.
  3.9. Громадські організації, що об’єднують громадян, які
  займаються любительським рибальством, діють на підставі своїх
  статутів (положень), цих Правил рибальства і у відповідності до
  законодавства України.
  3.10. Для створення сприятливих умов любительського
  рибальства та надання відповідних послуг рибалкам-любителям на
  ізольованих водоймах місцевого значення або ділянках таких водойм
  можуть створюватись в установленому законодавством порядку
  культурні рибні господарства (далі — КРГ).
  Створюються такі господарства за погодженням з органами
  рибоохорони. Розпорядження цими водоймами здійснюється відповідно
  до статті 8 Водного кодексу ( 213/95-ВР ).
  Режим любительського рибальства в КРГ встановлюється
  користувачами цих господарств.
  Правила рибальства на водойми КРГ не поширюються.
  Розмір плати за лов риби в КРГ встановлюється користувачами
  цих господарств.
  Користувачами (засновниками) КРГ можуть бути фізичн

 6. artem:

  3.14. Забороняється:
  застосовувати без дозволу органів рибоохорони нові знаряддя
  та способи лову, які не передбачені цими Правилами рибальства;
  перебувати на водоймі або поблизу неї з вибуховими та
  отруйними речовинами, а також зі знаряддями лову, застосування
  яких у даний час і в цьому місці заборонено, а також зберігати
  заборонені знаряддя лову на водоймах або поблизу них;
  продаж фізичними та юридичними особами, які не мають на це
  дозволу, сіткових матеріалів, знарядь лову і пристосувань до них,
  застосування яких заборонено правилами рибальства;
  продаж або скуповування риби, ікри і водних безхребетних та
  продуктів їх переробки без наявності документа, який підтверджує
  законність їх придбання, та сертифіката якості;
  миття у рибогосподарських водоймах або в їх прибережних
  смугах транспортних засобів, а також проведення робіт, які
  негативно впливають на стан водойм;
  зупинка плавзасобів в заборонених для рибальства місцях, за
  винятком зупинок біля населених пунктів та випадків конечної
  потреби (шторм, туман, аварія тощо);
  організація змагань з рибальства в період нересту риби;
  пересування автотранспортних засобів, крім тих, що належать
  природоохоронним та правоохоронним органам, по кризі
  рибогосподарських водойм у період льодоставу (за винятком
  спеціально обладнаних льодових трас);
  пересування плавзасобів у заборонених для рибальства зонах
  (за винятком установлених суднових ходів), а на ділянках,
  оголошених органами рибоохорони нерестовищами в період нересту -
  всіх плавучих засобів, крім суден спеціально уповноважених
  органів, які здійснюють охорону водних живих ресурсів;
  лов морських ссавців, риби та інших водних живих ресурсів,
  занесених до Червоної книги України;
  вивезення (винесення) риби, раків та інших водних живих
  ресурсів у кількості, що перевищує добову норму лову, або
  заборонених до лову правилами рибальства;
  вилучення із води знарядь лову, які належать іншим особам, та
  об’єктів лову, які є в цих знаряддях тощо;
  проведення без погодження з органами рибоохорони та без
  дозволу Мінекобезпеки акліматизації (реакліматизації), переселення
  і розведення нових для фауни України або генетично змінених водних
  живих ресурсів, зариблення водойм тощо.
  3.15. Забороняється лов водних живих ресурсів:
  із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму,
  колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї (за
  винятком гарпунних рушниць для підводного полювання), промислових
  та інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи інших
  матеріалів усіх видів і найменувань, а також способом багріння,
  спорудження гаток, запруд та спускання води з рибогосподарських
  водойм;
  у каналах теплоенергоцентралей, підвідних та скидних каналах
  електростанцій;
  у підвідних і магістральних каналах, відводах
  рибогосподарських та меліоративних систем, в шлюзових каналах
  тощо;
  у новостворених водосховищах (до особливого розпорядження);
  з незареєстрованих плавзасобів або таких, що не мають на
  корпусі чіткого реєстраційного номера (за винятком веслових
  човнів);
  з човнів або інших плавзасобів на промислових ділянках,
  закріплених за користувачами водних живих ресурсів, а також на
  відстані від берега більш як 3 км в Чорному морі і 1,5 км — в
  Азовському морі;
  у верхніх б’єфах гребель на відстані ближче ніж за 500
  метрів, в нижніх — на відстані в межах, встановлених п.4.13 цих
  Правил рибальства;
  поблизу мостів, які охороняються, в межах режимних зон
  охорони;
  у радіусі 500 метрів навколо риборозплідних господарств;
  у водоймах риборозплідних і товарних рибних господарств;
  на водоймах, що розташовані в зоні евакуації (відчуження) на
  територіях, радіактивно забруднених унаслідок катастрофи на
  Чорнобильській АЕС;
  на зимувальних ямах;

 7. artem:

  4. Здійснення любительського рибальства

  4.1. Любительський лов риби, інших водних живих ресурсів
  здійснюється:
  на водоймах загального користування — безкоштовно;
  на водоймах, наданих громадським об’єднанням для організації
  любительського рибальства:
  членам таких об’єднань — за їх членськими квитками;
  іншим громадянам — за платними відловлювальними картками, які
  видаються цими об’єднаннями. Вартість таких карток встановлюється
  громадськими об’єднаннями за погодженням з фінансовими органами
  Автономної Республіки Крим або відповідної області та з органами
  рибоохорони;
  на водоймах, де впроваджене платне рибальство, лов з берега,
  з човнів або з криги — за платними дозволами, що видаються
  органами рибоохорони.
  Установлення плати за рибальство з берега допускається тільки
  на річках, площа водозбору яких не перевищує 50 тис. квадратних
  кіломертрів.
  Право безплатного рибальства на водоймах, де впроваджене
  платне рибальство, а також на тих, що закріплені за громадськими
  об’єднаннями, надається (за наявності відповідного посвідчення):
  інвалідам I та II груп;
  учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС I та II
  категорій, а також дітям до 16 років.
  Любительський лов риби, інших водних живих ресурсів, за
  винятком видів, пойменованих в п.4.10 цих Правил рибальства, в
  літній період, у строки від скресання криги і до льодоставу (за
  винятком забороненого нерестового періоду), дозволяється:
  4.1.1. На водоймах загального користування — з берега або з
  човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше
  п’яти на рибалку, та спінінгом.
  4.1.2. На водоймах, на яких впроваджене платне рибальство:
  з берега або з човна вудками усіх видів із загальною
  кількістю гачків не більше десяти на рибалку і спінінгом.
  4.1.3. На водоймах, наданих громадським об’єднанням для
  організації любительського рибальства:
  членам громадських об’єднань за їх членськими квитками з
  берега і човнів вудками всіх видів із загальною кількістю гачків
  не більше десяти на рибалку і спінінгом;
  іншим особам — забороняється;
  особи, пойменовані в пункті 4.1.2 цих Правил рибальства,
  мають право на безоплатний лов риби з берега і човна.
  4.1.4. Дітям до 16 років самостійний лов риби дозволяється
  тільки з берега.
  ( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики
  N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )
  4.2. Любительський лов риби в зимовий період (від льодоставу
  до скресання криги) дозволяється зимовими вудками з блешнею
  вертикального блесніння з гачком не більше N 10, мормишкою,
  наживною і живцевою снастями із загальною кількістю гачків:
  на водоймах загального користування, а також тих, що
  закріплені за громадськими об’єднаннями — не більше п’яти на
  рибалку;
  на водоймах, де впроваджене платне рибальство — не більше
  десяти на рибалку.
  4.3. Підводне полювання на риб дозволяється:
  гарпунними рушницями без застосування аквалангів та інших
  автономних дихальних приладів:
  на ділянках водойм, визначених органами рибоохорони для
  проведення любительського рибальства;
  при наявності посвідчення підводного мисливця.
  Підводне полювання здійснюється з обов’язковим дотриманням
  вимог цих Правил рибальства щодо строків, місць лову, норми
  вилову, наявності документів на право лову, сплати за дозволи та
  водні живі ресурси.
  ( Пункт 4.3 в редакції Наказу Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 )
  від 01.08.2001 )
  4.4. В нерестовий заборонний період любительське рибальство
  може бути дозволено органами рибоохорони на спеціально визначених
  ділянках водойм однією поплавковою або донною вудкою із одним
  гачком і спінінгом з берега.

 8. artem:

  4.5. Лов безхребетних дозволяється:
  усіх безхребетних — ручним збиранням, а також:
  креветок, гамаруса, мотиля — однією підсакою з діаметром не
  більше 70 см;
  мотиля — однією ручною драгою з діаметром не більше 70 см без
  застосування механічних пристроїв;
  мідії, черевоногого молюска рапана — щипцями, підсакою з
  діаметром не більше 70 см, підводним ловом без застосування
  аквалангів та інших автономних дихальних приладів;
  раків — раколовкою-”хапкою” з діаметром не більше 70 см і
  вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою;
  “розщіпом” — не більше п’яти снастей на ловця.
  Забороняється лов раків у нерестовий період, під час линьки і
  виношування ікри, а також у темну пору доби (пізніше години від
  заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням
  підсвічування.
  Терміни заборони на лов раків установлюються місцевими
  органами рибоохорони і доводяться до відома населення через засоби
  масової інформації.
  ( Пункт 4.5 в редакції Наказу Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 )
  від 01.08.2001 )
  4.6. Дозволяється одній особі вилов за одну добу перебування
  на водоймі таких видів у таких кількостях:
  ——————————————————————
  |Об’єкти лову | Водойми |Водойми, закріплені за громадськими|
  |(добування) | загального |об’єднаннями, а також ті, де |
  | |користування |впроваджене платне рибальство |
  |————- ————– ———————————–|
  |риба (кг) | 3 | 5 |
  |раки (шт) | 30 | 50 |
  |мідії (кг) | 5 | 8 |
  |рапана (шт) | 10 | 20 |
  |креветки (кг)| 1 | 2 |
  ——————————————————————
  Вивезення з водойми риби та безхребетних — як у свіжому, так
  і в обробленому вигляді, — незалежно від терміну перебування на
  водоймі дозволяється в розмірі не більше за добову норму, за
  винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену
  норму вилову.

  ( Абзац пункту 4.6 виключено на підставі Наказу
  Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )

  4.7. Застосування живої насадки — живця на рибальських
  снастях дозволяється із числа тих видів риб, які не перелічені в
  додатку цих Правил рибальства.
  Відлов живця дозволяється на водоймах підсакою діаметром не
  більше 100 см або “хваткою” (”павуком”) розміром 1х1 м з вічком
  сіткового полотна не більше 10 мм.
  4.8. Централізована заготівля живця та кормових організмів
  для акваріумного риборозведення з метою їх реалізації провадиться
  за спеціальними дозволами, які видаються органами рибоохорони за
  плату, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
  07.02.2000 N 231 ( 231-2000-п ). ( Пункт 4.7 із змінами,
  внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 ) від
  01.08.2001 )
  4.9. Лов водних безхребетних (мотиль, гамарус, волохокрилець,
  дафнія, циклоп, артемія та інші види) дозволяється безкоштовно на
  водоймах загального користування, на відведених органами
  рибоохорони ділянках для застосування як наживки при риболовлі або
  для потреб акваріумного риборозведення в кількості не більше 0,1
  кг на ловця за добу.
  4.10. Забороняється любительський лов таких видів водних
  ссавців, риб і водних безхребетних:
  - дельфінів, тюленів, усіх видів осетрових та їх гібридів,
  лосося, камбали-калкан (в Чорному морі), вирезуба, кутума, шемаї
  (в Чорноморському регіоні), річкової міноги, форелі, харіуса,
  чопа, рибця звичайного, вусача (крім нижнього Дніпра), минька,
  всіх видів крабів, устриць та інших видів, занесених до Червоної
  книги України.
  4.11. Забороняється лов риби і водних безхребетних, менших за
  розміри, вказані в додатку цих Правил рибальства.
  4.12. Максимально дозволений прилов риб і раків, менших за
  встановлений розмір,

 9. artem:

  4.13. Забороняється лов риби, добування водних тварин
  протягом усього року:
  4.13.1. В Чорному морі з лиманами і пониззями річок:
  а) перед гирлом р.Дунай на ділянках шириною 1 км в обидва
  боки від кожного рукава й гирла, відлічуючи від середини
  фарватера, на 5 км углиб моря, а також безпосередньо в р.Дунай та
  Стенсівсько-Жебріянських плавнях в акваторіальних межах
  Дунайського біосферного заповідника;
  б) в Дністровському лимані:
  - перед гирлами річок Дністер та Турунчук на відстані 2 км
  праворуч і ліворуч від гирел і на 2 км в бік лиману;
  - на ділянці від гирла ріки Турунчук вздовж західного берега
  до міста Білгород-Дністровський на відстані 1 км вглиб лиману;
  - перед гирлом, яке з’єднує Дністровський лиман з морем — на
  відстані 1 км в обидва боки від гирла, на 2 км углиб моря і на 1
  км усередину приморської частини Дністровського лиману від
  Кароліно-Богазької коси і на 1 км в обидва боки від гирла;
  - у Карагольській затоці;
  в озері Ялпуг — у верхів’ї від автошляхового мосту
  Болград-Рені униз до лінії, яка з’єднує північну межу села
  Тополине і протилежний берег, на 5 км від південної межі
  с.Виноградівка;
  в озері Кагул — від риборозплідника рибгоспу ім.Шмідта на 2
  км уздовж берега в бік м.Рені та на 500 м углиб озера, включаючи
  протоку Руська;
  в озері Кугурлуй — від каналу Тобачел Ренійського району,
  включаючи райони плавнів Каприці, Голубова Скеля, Шурой, а також
  канал “Георгій Запша” до виходу в озеро Кугурлуй та углиб водойми
  на 200 м;
  у верхів’ях Хаджибейського лиману — від лінії, яка з’єднує
  північний край с.Щорсове з південним краєм с.Жовте, до гирла
  р.Малий Куяльник і вглиб до південної водної межі с.Білка;
  у верхів’ях озера Сасик — від лінії, яка з’єднує південні
  межі селищ Борисівка та Трапівка, до гирл річок Кагільник та
  Сарата і углиб цих річок до автошляхових мостів на трасі
  Татарбунари — Жовтий Яр;
  в) на річці Південний Буг:
  на ділянці від греблі Олександрівської ГЕС на протязі 4 км
  униз за течією (Миколаївська область);
  на ділянці в межах м.Первомайська від впадання р.Кодима вниз
  річкою до краю міської межі;
  у притоці Синюха на ділянці від Первомайського заводу
  будматеріалів до впадання в р.Південний Буг;
  г) на річці Дніпро:
  на відстані 10 км униз за течією від греблі Каховської ГЕС;
  на Львівській ямі (на 700 м униз і на 100 м угору від
  пристані с.Львів);
  на ділянці нижче за лінію від Верхньо-Касперівського маяка
  через протоки на щоглу Червоної Хати і далі на верхів’я затоки
  Глаголь на південь до виходу протоки Джигірка, включаючи Щучу
  Забич, і далі — на материковий берег, і в Дніпровському лимані -
  перед гирлами ріки Дніпро по лінії, що йде від гирла балки біля
  східного краю с. Широка Балка, через лиман у точці 4,5 км на захід
  від рибоприймального пункту в с.Рибальче, на Станиславській ямі
  (навпроти села Станислав) тощо.
  4.13.2. Азовське море з лиманами і пониззями річок, що до
  нього впадають:
  від мису Довгий в Арабатській затоці до бухти Шовковиця в
  Казантипській затоці на відстані 8 км береговою лінією;
  від села Каменське до бухти Насир в Арабатській затоці на
  відстані 15 км береговою лінією;
  від фортеці до північної межі с.Соляне на Арабатській
  стрілці;
  від мису Чагани на схід до пансіонату військрадгоспу
  “Азовський” на відстані 18 км береговою лінією;
  від Чорної гори мису Тархан на схід до водовипуску очисних
  споруд м.Керч у районі Булганацької балки.

 10. artem:

  4.13.3. Внутрішні водойми:
  у Дніпровських водосховищах:
  Київському — перед гирлом р.Тетерів на ділянці, обмеженій з
  боку водосховища лінією, що йде від південної межі с. Страхолісся
  водною межею Дніпровсько-Тетерівського держлісомисливського
  господарства до північної межі с.Сухолуччя річкою Тетерів до
  с.Приборськ.
  Канівському:
  - на відстані 5 км вниз від греблі Київської ГЕС;
  - в затоці “Річище” вниз, від греблі до гатки;
  - в затоці “Галерне” на всій акваторії.
  Кременчуцькому:
  - на відстані 5 км нижче від греблі Канівської ГЕС до створу
  пристані “Тарасова гора”;
  - верхній вхід до урочища “Озеро Криве”;
  - у Роському іхтіологічному заказнику у межах: від гирла
  річки Рось до с. Межиріч із затоками і заплавами; ( Пункт 4.13.3
  доповнено абзацом згідно з Наказом Мінагрополітики N 229
  ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )
  - в затоках:
  Сульській — від острова “Жовнинська круча” — село Мозоліївка
  вгору до гирла річки Сула;
  Цибульницькій — від острова “Московська гора” траверзою на
  протилежний берег і вгору до гирла річки Цибульник;
  - перед гирлом річки Вільшанка на відстані 500 м від гирла в
  обидві сторони та вглиб водосховища;
  - в Липівському державному орнітологічному заказнику в межах:
  від залізничного моста вгору паралельно суднового ходу, вздовж
  лівого берега на відстані 400 м за острови Копилові і далі в
  напрямку с.Кедина Гора;
  Дніпродзержинському:
  - на відстані 10 км униз від греблі Кременчуцької ГЕС;
  - у відрозі ріки Псел від нижнього закінчення острова Волчек
  у районі колишнього села Редути догори, паралельно до суднового
  ходу, на русловий маяк біля гирла р.Псел і до створу N 9;
  - у Ворсклянській затоці — лінією: Кишеньковське лісництво -
  с.Великий Курган, від нього — на лівий берег (колишнє
  с.Вереміївка), далі вгору до шосейного мосту на трасі
  “Світлогорськ — Кобеляки” біля с.Лучки.
  Дніпровському:
  - на відстані 5 км — униз від греблі Дніпродзержинської ГЕС
  до автошляхового мосту в м.Дніпродзержинську;
  - у балці Велика Осокорівка — від гирла на створі, обмеженому
  насосною станцією водопроводу “Дніпро — Західний Донбас” -
  траверзою на протилежний берег угору за течією до траси
  “Москва-Сімферополь”, включаючи всі балки та затоки;
  - в балці Вороній — від с.Мар’ївка Синельниківського р-ну -
  униз за течією, включаючи острови Великий і Малий Махорет з
  прилеглими ділянками шириною 50 м.
  Каховському:
  - на дільниці від греблі Дніпровської ГЕС старим і новим
  руслами до залізничних мостів через водосховище в м.Запоріжжя, за
  винятком дільниці по старому руслу р.Дніпро, від гранітного
  кар’єру до затоки “Вирва”;
  у затоках:
  Капулівській — від лінії: мис в с.Капулівка — мис в
  с.Олексіївка — насосна станція колгоспу ім.К.Маркса — вглиб
  затоки;
  Новопавлівський — від лінії: мис у районі зони відпочинку
  м.Нікополя, включаючи Зелений острів, — західна межа смт
  Червоногригор’ївка — углиб затоки;
  Рогачицький — від лінії: мис в с.Рогачик — с.Сергіївка, угору
  до автостради Запоріжжя — Нова Каховка;
  на внутрішніх водоймах Кучугур:
  а) від східної межі с.Іванівка до пристані Енергодар — у
  500-метровій прибережній смузі, включаючи Іванівські кучугури та
  їх внутрішні водойми;
  б) від лінії ЛЕП до Водянського ковша у 500-метровій
  прибережній смузі, включаючи внутрішні водойми Водянських кучугур;
  в) в кілометровій зоні навколо Великих кучугур і Малих
  кучугур;
  у водосховищах:
  Дністровському:
  - перед гирлами річок, що впадають у Дністровське
  водосховище, — на 1 км в обидва боки від гирла і углиб водосховища
  та на 1 км від гирла догори за течією.
  Ладижинському:

 11. artem:

  Ладижинському:
  - від острова в с.Сокілець до бази відпочинку Вінницького
  державного політехнічного університету;
  - від греблі Ладижинської ГЕС до Паланської затоки правим
  берегом;
  у річках:
  - Конка — на ділянці від залізничного мосту до автошляхового
  мосту автомагістралі Москва-Сімферополь через цю річку;
  - Ворскла — на ділянці від гирла до гужового мосту біля міста
  Кобеляки;
  - Псел — на ділянці від гирла до залізничного мосту через цю
  річку біля станції Потоки;
  - Цибульник — на всій її протяжності;
  - Сула — на ділянці від гирла до села Бурімка правим берегом
  і до с.Горошино лівим берегом;
  - Вільшанка — на ділянці від гирла до с.Байбузи;
  - Південний Буг — на відстані 5 км від греблі Гайворонської
  ГЕС униз за течією;
  - Оскол — на ділянці від гирла до греблі Червонооскольської
  ГЕС;
  - Сіверський Донець — на ділянці від села Студенок до села
  Кам’янка Ізюмського району Харківської області;
  - на ділянці від автошляхового мосту с. Богородичне до
  с. Маяки; ( Пункт 4.13.3 доповнено абзацом згідно з Наказом
  Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )
  - від Райгородської греблі до затоки Мертвий Донець;
  ( Пункт 4.13.3 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінагрополітики
  N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )
  - на ділянці від греблі ЛТЕС (м.Щастя) до гирла річки Євсуг,
  включаючи 1,5 км русла цієї річки вверх за течією;
  - Деркул — на ділянці від села Герасимівка до гирла;
  - Тетерів із заплавою — на ділянці від гирла до с.Приборськ;

  ( Абзац пункту 4.13.3 виключено на підставі Наказу
  Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )

  - від греблі буферного водосховища в с. Нагоряни донизу на
  відстані 1 км;
  - Бистриця Надвірнянська — на ділянці від початку до с.
  Пасічна Надвірнянського району; ( Абзац пункту 4.13.3 із змінами,
  внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 ) від
  01.08.2001 )
  - Бистриця Солотвинська — на ділянці від початку до с.
  Монастирчани Богородчанського району; ( Абзац пункту 4.13.3 із
  змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики N 229
  ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )
  - Прут з притоками — в межах території Карпатського
  Національного природного парку; ( Абзац пункту 4.13.3 в редакції
  Наказу Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )
  - Чорний Черемош і Білий Черемош з їх притоками — на ділянці
  від початку до села Кути Косівського району;
  - Рибниця з притоками — на всій протяжності у межах
  Івано-Франківської області;
  - Лімниця з притоками — на ділянці від витоку до шляхового
  мосту в с.Рівни;
  - Чечва з притоками — на ділянці від витоку до впадіння в
  Чечвинське водосховище;
  - Свіча з притоками — на ділянці від витоку до мосту у м.
  Вигода Долинського району; ( Абзац пункту 4.13.3 в редакції Наказу
  Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )
  - Лужниця з притоками — на ділянці від витоку до шляхового
  мосту в с.Гошів;
  - Сукіль з притоками — на ділянці від витоку до шляхового
  мосту в місті Болехів;
  - Десна — в іхтіологічному заказнику “Кам’яна гряда” -
  ділянка на відстані 1 км в районі пристані м.Новгород-Сіверський
  Чернігівської області.

 12. artem:

  4.14. Забороняється лов риби, добування водних тварин на
  таких водоймах у такі строки:
  4.14.1. Чорноморський регіон:
  р.Дунай в межах України — на 30 діб, на придатковій системі
  української ділянки ріки, включаючи озеро Сасик — на 60 діб
  (конкретні строки встановлюються щорічно з урахуванням погодних
  умов);
  р.Дністер в межах Одеської області — з 15 квітня по 5 червня,
  у плавневих озерах — з 15 квітня по 15 червня;
  р.Дніпро — від місця впадання у Дніпровський лиман до
  забороненого простору Каховської ГЕС з притокою Інгулець від гирла
  до с.Велика Олександрівка, включаючи придаткову систему цих річок*
  - з 10 квітня по 15 червня;
  ______________
  * Примітка: у подальшому строки заборони, встановлені для річок,
  поширюються також на їх придаткову систему.

  р.Південний Буг — від впадання у Бузький лиман до с.Голоскове
  - з 5 квітня по 25 травня;
  р.Інгул — від гирла до с.Чернишовка — з 1 квітня по 30
  червня;
  в лиманах:
  Дніпровському, Бузькому і Березанському — на усій акваторії -
  з 5 квітня по 5 червня;
  Дніпровському — на відстані 1,5 км від берега углиб лиману на
  ділянці від нижньої межі Дніпровського забороненого простору до
  Покровсько-Хуторського лабазу, включаючи всю придаткову озерну
  систему — з 6 червня по 15 червня;
  Тілігульському, Григоріївському, Дофонівському, Шаболатському
  (Будацькому), Сухому і Тузловському — з 1 травня по 15 червня;
  Хаджибейському — з 15 квітня по 15 червня;
  Дністровському з прилеглими плавнями — з 15 квітня по 31
  липня;
  Дніпровському по всій акваторії — з 5 квітня по 5 червня, а
  на ділянці від нижньої межі Дніпровсько-Хуторського лабазу — у
  півторакілометровій прибережній зоні, включаючи придаткову систему
  - до 15 червня;
  у Кучурганському водосховищі — з 15 квітня по 15 червня;
  у всіх придністровських озерах з прилеглими до них єриками і
  плавнями — з 15 квітня по 15 червня;
  у озерах і гирлах лиманів, які з’єднують озера і лимани з
  морем, і перед гирлами з боку моря та лиманів — на відстані 500 м
  в обидва боки від гирла та на 500 метрів углиб моря, озера, лиману
  - з 1 квітня по 31 серпня;
  в усіх інших водоймах Одеської, Миколаївської та Херсонської
  областей, не вказаних у цих Правилах — з 1 квітня по 30 червня;
  у всіх внутрішніх водоймах Автономної Республіки Крим — з 1
  квітня по 31 травня;
  таких об’єктів лову:
  - азово-чорноморської кефалі в морі і лиманах — з 20 серпня
  по 10 вересня;
  - оселедця в р.Дунай і передгирловому просторі Чорного моря -
  в строки ступеневої заборони;
  - оселедця в рр.Дністер, Турунчук і Дністровському лимані — в
  строки ступеневої заборони;
  - бичка в Чорному морі — з 1 травня по 15 червня;
  - глоси в Чорному морі (крім Каркінітської затоки) і в
  лиманах — з 14 лютого до 1 травня;
  ( Абзац пункту 4.14.1 виключено на підставі Наказу
  Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )
  - креветок — з 1 червня по 31 серпня;
  - мідії — з 1 червня по 30 серпня.

 13. artem:

  4.14.2. Азовський регіон:
  в усіх річках з їх придатковими системами — з 1 квітня по 31
  травня;
  в Азовському морі, Керченській протоці і затоці Сиваш:
  камбали-глоси — з 1 січня по 31 травня, креветок — з 1 липня по 31
  липня.
  4.14.3. Регіон внутрішніх водойм:
  на період нересту риби:
  у всіх водосховищах, а також в озерах Волинської і
  Рівненської областей — з 1 квітня по 10 червня; ( Абзац третій
  пункту 4.14.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
  Мінагрополітики N 229 ( z0819-01 ) від 01.08.2001 )
  в річках, притоках і озерах Закарпатської області — з 25
  березня по 15 травня і з 1 вересня по 31 грудня;
  р.Дністер з усіма притоками — з 1 квітня по 10 червня;
  у всіх інших річках та їх кореневих водах — з 1 квітня по 20
  травня, а в придаткових — з 1 квітня по 30 червня;
  на зимувальних ямах — з 1 листопада до закінчення зимового
  періоду (перелік і межі зимувальних ям, строки заборони лову на
  яких щорічно затверджуються управліннями або інспекціями
  рибоохорони і доводяться до відома населення інспекціями
  рибоохорони через засоби масової інформації);
  на окремих ділянках у таких межах:
  у водосховищах:
  Київському — з 1 листопада до 30 червня:
  - від греблі насосної станції на річці Ірпінь на відстані 3
  км в обидві сторони і вглиб водосховища;
  Кременчуцькому — з 1 листопада до кінця весняної заборони на
  ділянці від острова Червоний (48-й буй) вгору до 72-го буя шириною
  по руслу Дніпра 1 км;
  Дніпровському — з 1 березня по 31 серпня:
  - в балці “Гадюча” (Малишовка) від гирла до вершини;
  - у Самарській затоці на ділянці від Усть-Самарського
  автошляхового мосту вгору за течією до створу: мис с.Одинківка -
  Кремська затока;
  - з 1 квітня по 31 серпня в балках:
  Мала Осокорівка — від гирла до вершини балок Капустяна і
  Дубова;
  Вільна — від гирла до селища Відрадне;
  Крачуновське — з 1 квітня по 31 серпня:
  - від гирла річки Боковенька до с.Христофорівка;
  - на річці Боковій — з 1 квітня по 31 серпня, від гирла до
  с.Софігейківка.
  З 1 листопада по 20 травня в річках:
  - Десна — від Чернігівського залізничного мосту до
  автошляхового мосту в с.Шестовиця;
  - перед гирлами річок Снов та Убідь — в обидва боки на
  відстані 1 км від гирл;
  - Убідь — з усіма рукавами від гирла до смт Сосниця.

 14. artem:

  6. Відповідальність за порушення Правил рибальства

  6.1. Особи, винні в порушенні цих Правил рибальства, несуть
  відповідальність у встановленому законодавством порядку.
  6.2. Шкода, заподіяна громадянами України, іноземцями та
  особами без громадянства незаконним (з порушенням Правил
  рибальства) виловом, добуванням або знищенням цінних видів риб,
  водних безхребетних і водних рослин у рибогосподарських водоймах,
  відшкодовується порушниками відповідно до такс, затверджених
  постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 32
  ( 32-98-п ).
  6.3. Застосування заходів адміністративної або кримінальної
  відповідальності не звільняє винних осіб від відшкодування у
  повному обсязі збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок
  порушення цих Правил рибальства.
  6.4. Незаконно виловлені водні живі ресурси підлягають
  вилученню в установленому законодавством порядку.

 15. artem:

  Мінімальні розміри в см риб та водних безхребетних, дозволених для вилову рибалками — аматорами:
  Види риб______Розмір (см)
  Білизна_______30
  Язь__________28
  Голавль______24
  Короп________25
  Линь_________20
  Лящ_________32
  Сазан________35
  Сом_________70
  Судак_______42
  Тарань______18
  Товстолобик_40
  Чехонь______24
  Щука_______35
  Раки________10

 16. dmitrij:

  Артем,это интересно конечно все,но если честно,малопонятно….))))))))))))

 17. artem:

  Для украинцев всё понятно… На русский долго переводить.

 18. artem:

  ЗАКОНЫ РФ.
  Глава 3. Рыболовство

  Статья 15. Объекты рыболовства

  1. Перечень видов водных биоресурсов, которые являются объектами рыболовства, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

  2. Порядок согласования указанного в части 1 настоящей статьи перечня определяется Правительством Российской Федерации.

  Статья 16. Виды рыболовства

  1. Граждане и юридические лица могут осуществлять следующие виды рыболовства:

  1) промышленное рыболовство, в том числе прибрежное рыболовство;

  2) рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;

  3) рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях;

  4) рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов;

  5) любительское и спортивное рыболовство;

  6) рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

  2. Рыболовство осуществляется в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов (далее — правила рыболовства).

  3. Типовые правила рыболовства и правила рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

 19. artem:

  Статья 17. Водные объекты рыбохозяйственного значения

  1. Водные объекты рыбохозяйственного значения подразделяются на категории.

  2. Категории водных объектов рыбохозяйственного значения и особенности их использования определяются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

  3. Порядок определения категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и использования находящихся в них водных биоресурсов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

  Статья 18. Рыбопромысловые участки

  1. Рыбопромысловый участок состоит из акватории водного объекта или ее части и прибрежной полосы суши.

  2. Рыбопромысловый участок формируется в определенных границах для осуществления промышленного рыболовства, промышленного рыбоводства, рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также для организации любительского и спортивного рыболовства.

  3. Рыбопромысловый участок может использоваться в одной или нескольких из указанных целей.

  4. Перечень рыбопромысловых участков, включающих в себя акватории внутренних вод Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской Федерации, и территориального моря Российской Федерации, утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

  5. Использование рыбопромыслового участка осуществляется в соответствии с законодательством о водных биоресурсах, водным и земельным законодательством.

 20. artem:

  Статья 19. Промышленное рыболовство

  1. Промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации, с рыбопромысловых судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, или без использования рыбопромысловых судов в отношении видов водных биоресурсов, для которых утверждаются общие допустимые уловы, в установленных пределах, а также в отношении видов водных биоресурсов, для которых общие допустимые уловы не устанавливаются, свободно, если добыча (вылов) этих видов водных биоресурсов не запрещена.

  2. Промышленное рыболовство в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации, а также в Азовском и Каспийском морях осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации, с рыбопромысловых судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, а также иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

  3. Промышленное рыболовство в водах, не находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации, с рыбопромысловых судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, в пределах квот добычи (вылова) водных биоресурсов, определенных в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

  4. Осуществление промышленного рыболовства индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации, в открытом море за пределами территорий, на которые распространяется действие международных договоров Российской Федерации, с рыбопромысловых судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, не ограничивается, за исключением:

  1) добычи (вылова) анадромных видов рыб, далеко мигрирующих видов рыб и других водных животных, трансграничных видов рыб и других водных животных;

  2) случаев, если в целях сохранения водных биоресурсов их добыча (вылов) ограничивается в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

 21. artem:

  Статья 20. Прибрежное рыболовство

  1. Прибрежное рыболовство осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными в соответствующем субъекте Российской Федерации, с предоставлением рыбопромыслового участка или без его предоставления, с использованием или без использования рыбопромысловых судов.

  2. Типы рыбопромысловых судов, орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства определяются по районам промысла федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

  Статья 21. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях

  1. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях осуществляется для изучения водных биоресурсов и среды их обитания, проведения государственного мониторинга водных биоресурсов, поиска новых районов промысла и запасов водных биоресурсов, определения общих допустимых уловов, разработки мер по сохранению водных биоресурсов.

  2. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях осуществляется на основании ежегодного плана ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов, а также научных программ.

  3. Порядок рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

  Статья 22. Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях

  Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях осуществляется гражданами и юридическими лицами в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

 22. artem:

  Статья 23. Рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов

  Рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов осуществляется гражданами и юридическими лицами в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

  Статья 24. Любительское и спортивное рыболовство

  1. Любительское и спортивное рыболовство осуществляется гражданами без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

  2. Любительское и спортивное рыболовство может осуществляться как с условием возвращения добытых (выловленных) водных биоресурсов в среду их обитания, так и без этого условия.

  3. Любительское и спортивное рыболовство в обособленных водных объектах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, осуществляется с согласия их собственников.

  4. Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках осуществляется с согласия пользователей рыбопромысловыми участками.

  5. Любительское и спортивное рыболовство на водных объектах или их частях, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства, осуществляется на основании разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов.

  6. Перечень водных биоресурсов, добыча (вылов) которых осуществляется при любительском и спортивном рыболовстве на основании разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

 23. artem:

  Статья 25. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

  1. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации осуществляется лицами, относящимися к указанным народам, и их общинами.

  2. Порядок рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

 24. artem:

  Статья 26. Ограничения рыболовства

  1. В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использования могут устанавливаться следующие ограничения рыболовства:

  1) запрет рыболовства в определенных районах промысла и в отношении отдельных видов водных биоресурсов;

  2) закрытие рыболовства в определенных районах промысла и в отношении отдельных видов водных биоресурсов;

  3) минимальные размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов;

  4) виды разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов;

  5) размер ячеи орудий лова, размер и конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов;

  6) объем и состав водных биоресурсов, добыча (вылов) которых допускается одновременно с добычей (выловом) водных биоресурсов, указанных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов (разрешенный прилов);

  7) распределение районов промысла между группами судов, различающихся по орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов, типам и размерам;

  8) периоды промысла для групп судов, различающихся орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, типами и размерами;

  9) количество и типы судов, которые могут осуществлять промышленное рыболовство одновременно в одном районе промысла;

  10) минимальный объем добычи (вылова) водных биоресурсов на одно промысловое судно;

  11) время выхода в море рыбопромысловых судов для осуществления промышленного рыболовства;

  12) периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения;

  13) иные установленные в соответствии с федеральными законами ограничения рыболовства.

  2. Ограничения рыболовства устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

  3. Порядок установления ограничений рыболовства определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

 25. artem:

  Статья 27. Ограничение добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов

  1. В целях сохранения занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу субъекта Российской Федерации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов добыча (вылов) таких видов водных биоресурсов запрещена.

  2. В исключительных случаях добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов допускается на основании разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

 26. artem:

  Статья 28. Общие допустимые уловы водных биоресурсов

  1. Общие допустимые уловы водных биоресурсов определяются для рыбохозяйственных бассейнов и районов промысла во внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Российской Федерации, а также в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях.

  2. Ежегодно общие допустимые уловы водных биоресурсов определяются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

  3. В случае, если в период осуществления промышленного рыболовства и (или) проведения государственного мониторинга водных биоресурсов будет обнаружено различие между фактическим наличием водных биоресурсов и объемом утвержденных общих допустимых уловов водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, а также в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, вносятся изменения в ранее утвержденные общие допустимые уловы водных биоресурсов.

  4. Порядок и сроки определения и утверждения общих допустимых уловов водных биоресурсов, а также порядок внесения в них изменений устанавливается Правительством Российской Федерации.

 27. artem:

  Статья 29. Введение водных биоресурсов для промысла

  1. При введении для промысла малоизученных видов водных биоресурсов либо промысловых видов водных биоресурсов в малоисследованных и во временно не имеющих промыслового значения районах (водных биоресурсов, которые предполагается ввести для промысла или которые вновь введены для промысла) проводятся научные исследования в целях обоснования общих допустимых уловов этих водных биоресурсов.

  2. Добыча (вылов) водных биоресурсов, которые предполагается ввести для промысла, допускается только в научно-исследовательских и контрольных целях и осуществляется в объеме, необходимом для проведения научных исследований в соответствии с планом ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов.

  3. Продолжительность работ по обоснованию общих допустимых уловов водных биоресурсов, которые предполагается ввести для промысла, не может составлять более трех лет в отношении каждого из видов водных биоресурсов и района промысла.

  4. В течение первых трех лет промышленное рыболовство водных биоресурсов, вновь введенных для промысла, в соответствующем районе промысла осуществляется определенным количеством судов с использованием разрешенных орудий и способов в установленные сроки промысла.

  5. Приоритет осуществления промышленного рыболовства водных биоресурсов, вновь введенных для промысла, имеют индивидуальные предприниматели и юридические лица, рыбопромысловые суда которых первыми достигли района промысла таких биоресурсов.

  6. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, вновь введенных для промысла, также могут продаваться на аукционах ежегодно в течение трех лет.

  7. После трех лет осуществления промышленного рыболовства водных биоресурсов, вновь введенных для промысла, на основании объема их добычи (вылова) или по результатам аукционов по продаже промышленных квот добычи (вылова) указанных водных биоресурсов проводится закрепление долей в общем объеме промышленных квот за пользователями водными биоресурсами в соответствии с частью 1 статьи 31 настоящего Федерального закона.

 28. artem:

  Статья 30. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов

  1. Общие допустимые уловы водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, а также квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленные Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, ежегодно распределяются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, применительно к следующим видам квот:

  1) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации (промышленные квоты);

  2) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации (прибрежные квоты);

  3) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях (научные квоты);

  4) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях;

  5) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов;

  6) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства;

  7) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

  8) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов;

  9) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации для иностранных государств, устанавливаемые в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

  2. Прибрежные квоты во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации распределяются между прибрежными субъектами Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

  3. Порядок распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова) определяется Правительством Российской Федерации.

 29. artem:

  Статья 31. Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов между пользователями водными биоресурсами

  1. Промышленные квоты, прибрежные квоты на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов распределяются между лицами, указанными в статье 19 настоящего Федерального закона, на срок не менее пяти лет путем закрепления за этими лицами долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов, определенных на основании данных об объеме добытых (выловленных) ими водных биоресурсов за предыдущие пять лет.

  2. Порядок распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

  3. Прибрежные квоты во внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации распределяются между пользователями водными биоресурсами федеральным органом исполнительной власти, в области рыболовства по представлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

  4. Научные квоты, квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях распределяются между пользователями водными биоресурсами федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

  5. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства распределяются между пользователями водными биоресурсами органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

  6. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации распределяются между пользователями водными биоресурсами органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

 30. artem:

  Статья 32. Изъятие и переход от одного лица к другому лицу долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства

  1. Изъятие долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в случае прекращения права пользования водными биоресурсами в соответствии с настоящим Федеральным законом.

  2. Изъятые доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства продаются на аукционе.

  3. Порядок изъятия долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства определяется федеральным органом исполнительной власти. осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

  4. Переход долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства от одного лица к другому лицу осуществляется на основании договора, в том числе договора, заключенного по результатам аукциона.

  5. Порядок заключения и регистрации указанного договора определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

 31. artem:

  Глава 4. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов, продажа промышленных квот на аукционах, договор пользования рыбопромысловым участком

  Статья 34. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов

  1. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов удостоверяет право на изъятие водных биоресурсов из среды их обитания при осуществлении:

  1) промышленного рыболовства, в том числе прибрежного рыболовства;

  2) рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях;

  3) рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях;

  4) рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов;

  5) в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях.

  2. Бланк разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов является документом строгой отчетности, имеет учетные серию и номер.

  3. Подлинники разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов должны находиться на каждом рыбопромысловом судне, а также у лиц, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов на каждом рыбопромысловом участке.

  4. Копии выданных разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, информацию о внесении изменений в такие разрешения федеральный орган исполнительной власти по рыболовству направляет в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также среды их обитания.

 32. artem:

  Статья 35. Содержание разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов

  В разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов в зависимости от вида рыболовства должны быть указаны:

  1) сведения о пользователе водными биоресурсами, рыбопромысловом судне, районе промысла и (или) рыбопромысловом участке;

  2) виды водных биоресурсов, разрешенных для добычи (вылова);

  3) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов;

  4) орудия, способы и сроки добычи (вылова) водных биоресурсов;

  5) требования к охране окружающей среды;

  6) иные регламентирующие добычу (вылов) водных биоресурсов и обеспечивающие сохранение среды их обитания условия.

 33. artem:

  Статья 36. Оформление, выдача, регистрация разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесение изменений в такие разрешения

  1. Оформление, выдача, регистрация разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесение изменений в такие разрешения осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

  2. Допускается внесение изменений в выданные разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов в случаях изменения или уточнения районов промысла, квот добычи (вылова) водных биоресурсов, орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов, сроков действия указанных разрешений, изменения сведений о пользователе водными биоресурсами, замены капитанов рыбопромысловых судов, исправления ошибок в выданных разрешениях на добычу (вылов) водных биоресурсов и в иных требующих безотлагательного решения случаях.

  3. Изменения в выданное разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов вносятся органом, выдавшим такое разрешение, непосредственно в подлинник разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов или посредством телеграфного отправления о внесении изменений в такое разрешение и являются неотъемлемой частью разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов.

  4. Порядок оформления, выдачи, регистрации разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений устанавливается Правительством Российской Федерации.

 34. artem:

  Статья 37. Приостановление действия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и аннулирование разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов

  1. Действие разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов может быть приостановлено или такое разрешение может быть аннулировано до истечения установленного срока его действия федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также среды их обитания, в соответствии с основаниями прекращения права пользования водными биоресурсами.

  2. Порядок приостановления действия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и порядок аннулирования разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

  3. Информация о приостановлении действия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов или об аннулировании разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов направляется в федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства.

 35. artem:

  Статья 38. Продажа промышленных квот добычи (вылова)водных биоресурсов и долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства на аукционах

  1. На аукционы выставляются промышленные квоты добычи (вылова) водных биоресурсов и доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в случаях, предусмотренных статьями 29 и 32 настоящего Федерального закона.

  2. В качестве организатора аукционов по продаже промышленных квот вылова (добычи) водных биоресурсов выступает федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства или на основании договора с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства специализированная организация.

  3. Порядок проведения аукционов по продаже промышленных квот добычи (вылова) водных биоресурсов и долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

 36. artem:

  Статья 39. Договор пользования рыбопромысловым участком

  1. По договору пользования рыбопромысловым участком федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства обязуется предоставить гражданину или юридическому лицу рыбопромысловый участок для целей, указанных в статье 18 настоящего Федерального закона.

  2. Договоры пользования рыбопромысловыми участками заключаются с лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, или их общинами без проведения конкурсов на право заключения договоров пользования рыбопромысловыми участками.

  3. Договор, на основании которого гражданину или юридическому лицу были предоставлены рыбопромысловые участки до вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежит переоформлению без проведения конкурсов на право заключения договора пользования рыбопромысловым участком.

 37. artem:

  Статья 40. Условия договора пользования рыбопромысловым участком

  В договоре пользования рыбопромысловым участком указываются:

  1) наименование, площадь, границы рыбопромыслового участка;

  2) сведения о пользователе рыбопромысловым участком;

  3) разрешенные виды рыбохозяйственной деятельности;

  4) срок пользования рыбопромысловым участком;

  5) порядок пользования водными биоресурсами;

  6) требования к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания;

  7) порядок, условия и сроки внесения платы за пользование рыбопромысловым участком, за исключением рыболовства в целях, указанных в статье 25 настоящего Федерального закона;

  8) иные предусмотренные гражданским законодательством или соглашением сторон условия.

  Статья 41. Конкурсы на право заключения договора пользования рыбопромысловым участком

  Конкурсы на право заключения договора пользования рыбопромысловым участком организуются и проводятся федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

 38. artem:

  Глава 7. Разрешение споров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и ответственность за совершение правонарушений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов

  Статья 51. Порядок разрешения споров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов

  1. Споры в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов разрешаются в судебном порядке.

  2. В административном порядке споры в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов разрешаются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  Статья 52. Ответственность за совершение правонарушений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов

  Лица, совершившие правонарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  Статья 53. Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам

  Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется в добровольном порядке или на основании решения суда в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда, а при отсутствии их исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.

Добавить комментарий